Aktualności

Realizacja projektu jest już na „półmetku”. Projekt trwać będzie do czerwca 2018r.            

W ramach Projektu uczniowie z I LO w Limanowej biorą udział w zajęciach on – line z takich przedmiotów jak biologia i matematyka oraz kołach naukowych z biologii, matematyki i fizyki.
 W ramach zajęć odbywają się także wyjazdy na uczelnie wyższe, tj. Uniwersytet Jagielloński,  Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie prowadzone są zajęcia przez wykładowców tych uczelni z udziałem naszych uczniów. Są to zajęcia prowadzone zarówno w formie wykładów, jak i laboratoriów, gdzie za pomocą nowoczesnych technologii on-line, uczniowie biorący udział w zajęciach na miejscu w szkole mogą oglądać swoich kolegów i koleżanki na uczelni.

Dzięki realizacji projektu zostały także zakupione pomoce dydaktyczne i materiały biurowe, które wykorzystywane są w ramach zajęć prowadzonych w ramach Projektu.

 

Realizacja projektu jest już na „półmetku”, gdyż projekt rozpoczął się we wrześniu 2016r. i ma trwać do czerwca 2017r.            

W ramach Projektu uczniowie z I LO w Limanowej biorą udział w zajęciach on – line oraz kołach naukowych z takich przedmiotów jak biologia, chemia oraz matematyka. W ramach zajęć odbywają się także wyjazdy na uczelnie wyższe, tj. Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie prowadzone są zajęcia przez wykładowców tych uczelni z udziałem naszych uczniów. Są to zajęcia prowadzone zarówno w formie wykładów, jak i laboratoriów, gdzie za pomocą nowoczesnych technologii on-line, uczniowie biorący udział w zajęciach na miejscu w szkole mogą oglądać swoich kolegów i koleżanki na uczelni.

Dzięki realizacji projektu zostały także zakupione pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są w ramach prowadzonych zajęć, m.in. mikroskop świetlny, lupy binokularne, stetoskop, szkiełka podstawowe, tablice anatomiczne, zestawy preparacyjne, materiały do badań, sprzęt laboratoryjny oraz materiały i odczynniki do doświadczeń, odczynniki chemiczne, artykuły spożywcze i kosmetyczne do doświadczeń i badań, spektrofotometr, pointer do prezentacji, tablica magnetyczna do prezentowania konstrukcji geometrycznych, zestaw brył geometrycznych, książki, kalkulatory naukowe, a także materiały biurowe.

Zdjęcia z zajęć wyjazdowych:

- obszar tematyczny chemia

 

- obszar tematyczny biologia