DOFINANSOWANIE

Projekt współfinansowany jest w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,
poddziałania 10.1.4Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowaRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020