PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze do projektu

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie

Wzór deklaracji uczestnictwa

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie wyników naboru do projektu

Zgoda na utrwalenie i  rozpowszechnianie wizerunku