O PROJEKCIE

Beneficjent projektu:
Powiat Limanowski
Realizator projektu:
Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
    
Całkowita wartość projektu: 75 937,00 zł
Wysokość dofinansowania: 95 % , tj. 72 140,15 zł
Okres realizacji projektu: 2016 r. – 2017 r.

Celem projektu jest: wzrost kompetencji i postaw uczniów ze szczególnymi potrzebami w I LO w Limanowej poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi z przedmiotów biologia, chemia, matematyka, a także kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas II, posiadający kompetencje do udziału w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.

W ramach projektu realizowane są zadania związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych:

zajęcia on-line: obszar tematyczny – Biologia (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)
zajęcia on-line: obszar tematyczny – Chemia (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)
zajęcia on-line: obszar tematyczny – Matematyka (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)
koło naukowe: obszar tematyczny – Biologia (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)
koło naukowe: obszar tematyczny – Chemia (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)
koło naukowe: obszar tematyczny – Matematyka (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)

Projekt obejmuje także zakup pomocy dydaktycznych do pracowni:  

biologicznej – m.in. mikroskop świetlny, lupy binokularne, stetoskop, szkiełka podstawowe, tablice anatomiczne, zestawy preparacyjne, materiały do badań
chemicznej - m.in. drobny sprzęt laboratoryjny oraz materiały i odczynniki do doświadczeń, odczynniki chemiczne, artykuły spożywcze i kosmetyczne do doświadczeń i badań, spektrofotometr
matematycznej - m.in. pointer do prezentacji, tablica magnetyczna do prezentowania konstrukcji geometrycznych, zestaw brył geometrycznych, książki, kalkulatory naukowe

Główne rezultaty to podniesienie przez uczniów biorących udział w projekcie kompetencji w zakresie obszarów tematycznych: biologia, chemia, matematyka.